27 okt 1995 15:00

Uitbreiding van de personeelsformatie van griffiers en klerk-griffiers
van de vredegerechten