15 mrt 2019 16:14

Uitbreiding van de site Colline du Mardasson, die in erfpacht werd gegeven aan de stad Bastenaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de uitbreiding van de site Colline du Mardasson, dat in erfpacht werd gegeven aan de stad Bastenaken. 

In 2013 heeft de ministerraad ermee ingestemd om een deel van de site van 15.460 m² voor 50 jaar in erfpacht te geven aan de stad Bastenaken, voor het symbolische bedrag van 1 euro per jaar. Deze erfpacht voor openbaar nut  heeft  de stad toegelaten om een zakelijk recht te verwerven op het perceel. Zo kan ze er de nodige investeringen in de omgevingsaanleg uitvoeren in het kader van de inrichting van de site als herdenkingsplaats van onder meer de  slag om de Ardennen. Thans fungeert de site, gekend als het Mémorial Mardasson en het Bastogne War museum, als een toeristische trekpleister met internationale uitstraling waar WO II wordt herdacht. De monumenten op de site hebben een grote nationale symboolwaarde. Het bezoekersaantal overschrijdt de verwachtingen en loopt op tot meer dan 200.000 bezoekers per jaar.  

De stad wil  infrastructurele aanpassingen doen en de omgevingsaanleg verbeteren  om de site op een meer kwalitatieve en professionele manier te kunnen exploiteren en om  de veiligheid van de bezoekers te verbeteren. Deze aanpassingswerken situeren zich onder meer in de groene zones rondom het memorialmonument. Deze zone is eigendom van de Belgische Staat waardoor een uitbreiding van de erfpachtzone nodig is. Het voorstel is om de erfpachtzone uit te breiden met een zone van 31.694 m², op voorwaarde dat de site een herdenkingsplaats blijft voor de Tweede Wereldoorlog. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.