13 mrt 2013 12:55

Uitbreiding van de vrijstelling van Duitse belastingen op oorlogspensioenen

Verplicht ingelijfden in de Wehrmacht, politieke gevangenen, krijgsgevangenen, Joodse gedeporteerden of andere personen die een statuut van nationale erkentelijkheid in België hebben en een pensioen of  rente van Duitse oorsprong ontvangen zijn voortaan ook vrijgesteld van de Duitse belasting op dit pensioen of deze rente.

Deze maatregel kwam tot stand na onderhandelingen tussen de Belgische en Duitse administraties.

De slachtoffers van de nationaal-socialistische vervolging en de erkende voormalig gedeporteerden, waren al vrijgesteld van belastingen. Voor hen verandert er dus niets.

Hoe kan men deze vrijstelling genieten?

Bij het Finanzamt Neubrandenburg in Duitsland moet men een bezwaarschrift indienen om een vrijstelling te bekomen. Een model van bezwaarschrift kan worden gedownload van de website van de FOD Financiën.

Personen die nog geen vraag om vrijstelling In Duitsland hebben ingediend, kunnen dat nog altijd.

Het is niet nodig om opnieuw een bezwaarschrift in te dienen als de vrijstelling al verkregen is.