21 feb 2003 16:00

Uitbreiding van het Bestuur voor Energie

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met het huren van een bijkomende verdieping van het gebouw gelegen Koning Albert II-laan, 7-9 North Plaza, voor de uitbreiding van het Bestuur voor Energie van het Ministerie van Economische Zaken.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met het huren van een bijkomende verdieping van het gebouw gelegen Koning Albert II-laan, 7-9 North Plaza, voor de uitbreiding van het Bestuur voor Energie van het Ministerie van Economische Zaken.

De meeste diensten van het Bestuur voor Energie van het Ministerie van Economische Zaken zijn sinds 1 februari 2001 gehuisvest op de verdiepingen 7 (1.355 m²) en 8 (1.253 m²) van blok B van het dubbele gebouw North Plaza. Zestien personeelsleden van het Bestuur Energie bevinden zich echter nog in de North Gate III vermits er onvoldoende plaats is om ze samen te brengen in blok B van het North Plaza. Het huren van een bijkomende verdieping (*) blijkt meer dan ooit noodzakelijk te zijn om deze hergroepering te kunnen realiseren. Bovendien zal de FOD Duurzame Ontwikkeling, waarvoor er reeds een Voorzitter werd aangesteld, binnenkort zestien nieuwe personen aanwerven, die op de zelfde verdieping zullen verbljiven. (*) in dit geval de 8ste verdieping van blok A in het North Plaza.