23 dec 2004 16:00

Uitbreiding van het informaticanetwerk van Justitie

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het project goed voor de uitbreiding van het informaticanetwerk van FOD Justitie.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het project goed voor de uitbreiding van het informaticanetwerk van FOD Justitie.

In het kader van de modernisering van het informaticanetwerk van FOD Justitie was een bijzondere inspanning noodzakelijk, om het gerechtelijk personeel zo vlot mogelijke toegang te verlenen tot alle mogelijkheden van het centrale netwerk van Justitie. Eind 2003 werd hiertoe met Belgacom een contract afgesloten voor de installatie van een nieuw netwerk bij Justitie. Het uitbreidingsproject voorziet in het gebruik van SDSL-lijnen voor de aansluiting van kleinere gebouwen zoals penitentiaire instellingen, justitiehuizen en sommige vredegerechten. Het project slaat op zo'n 80 sites die op dit ogenblik "stand alone" functioneren of aangesloten zijn op het centraal netwerk met behulp van gehuurde lijnen, die echter niet voorzien in voldoende gegevensuitwisseling. De installatie van nieuwe SDSL-lijnen kan de snelheid en de hoeveelheid van de uitgewisselde informatie aanzienlijk verhogen. Ook maken ze de integratie ervan mogelijk binnen het "Phenixproject". Het budget dat voorzien is, om deze sites toe te voegen aan het centraal netwerk, bedraagt 94.844,72 euro BTW inbegrepen.