10 mrt 2023 15:48

Uitbreiding van het politiek verlof voor burgemeesters in geval van een noodsituatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed dat het recht op politiek verlof van werknemers die tewerkgesteld zijn in de privésector en die het ambt van burgemeester uitoefenen, uitbreidt wanneer zij in hun gemeente of stad geconfronteerd worden met een noodsituatie.

In een noodsituatie kan de buitengewone en aanhoudende beschikbaarheid van de betrokken werknemer in zijn hoedanigheid van burgemeester onontbeerlijk zijn. Mogelijke voorbeelden zijn een zware overstroming of een terroristische aanslag binnen de betrokken gemeente of stad. De huidige regeling voor het politiek verlof is momenteel onvoldoende afgestemd op een dergelijke noodsituatie.

Naast een uitbreiding van het bestaande politiek verlof, koppelt dit wetsontwerp tevens een recht op loonbehoud aan het politiek verlof dat de betrokken werknemers opnemen tijdens de duur van de noodsituatie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.