08 jun 2012 17:27

Uitbreiding van van de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling naar landen van zuid en oost Middellands Zeegebied

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet dat het mandaat van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) uitbreidt naar landen van het zuidelijke en het oostelijke Middellandse Zeegebied. Het voorontwerp van wet dat minister van Financiën Steven Vanackere voorlegde, dient om de parlementaire instemming te vragen van de wijziging van de overeenkomst tot oprichting van de bank.

Het gaat om de wijziging van de statuten om de operatieradius van de bank uit te breiden en om de landen uit het gebied in hun democratiseringsproces te helpen na de omwentelingen van de Arabische lente.

België is een van de medoprichters van de EBWO en is lid sinds 1991. België is ingeschreven op 2,28% van het kapitaal. De uitbreiding van de regio houdt geen bijkomende verplichting voor België in.