20 nov 2002 16:00

Uitbreiding verzekering geneeskundige zorgen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed inzake de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet aangaande de verplichte verzekering voor geneeskundige zorgen en uitkeringen wordt uitgebreid tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed inzake de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet aangaande de verplichte verzekering voor geneeskundige zorgen en uitkeringen wordt uitgebreid tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om zeer specifieke geneesmiddelen die vergoedbaar zijn krachtens de criteria die antivirale producten betreffen en de geneesmiddelen die bestemd zijn voor de behandeling van infecties door het HIV-virus te beschouwen als "groot risico". Het vooropgestelde doel is een betere sociale bescherming van de verzekerden in de regeling van de zelfstandigen en van de kloostergemeenschappen die aan AIDS lijden. Het tweede ontwerp van koninklijk besluit beoogt de plaatsing in de Medisch Pediatrische Centra van de kinderen van de verzekerden in de regeling van de zelfstandigen en van de kloostergemeenschappen, die getroffen zijn door een chronische ziekte, te beschouwen als een "groot risico". (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994.