06 dec 1996 16:00

Uitbreiding vrijstelling remgeld voor revalidatie in verzorgingsin\- s
tellingen