27 jun 2013 16:17

Uitgaven sociale zekerheid stegen minder sterk in 2012

In 2012 stegen de uitgaven voor de sociale zekerheid van werknemers minder sterk dan in 2011. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), dat nu online staat. Het verslag geeft een goed beeld van de financiële toestand van de sociale zekerheid voor werknemers.

Besparing medische zorg

De RSZ financierde in 2012 uitgaven voor een totaal bedrag van 72 miljard euro, waarvan bijna 91% voor het Globaal Beheer van de werknemers. Dat is een stijging met 3,4% ten opzichte van 2011. Deze toename ligt beduidend lager dan de stijging van 6,3% in 2011.

De belangrijkste verklaring voor de kleinere toename is dat de regering in 2012 een belangrijke besparing heeft doorgevoerd in de uitgaven voor geneeskundige verzorging. Bovendien hebben de verzekeringsinstellingen ook in 2012 nog het overschot aan liquiditeiten teruggestort aan het RIZIV in een wachtreserve. Deze wachtreserve wordt in mindering gebracht van de te financieren behoeften van het RIZIV. Dit maakt dat de financiering van de geneeskundige verzorging met amper 0,2% gestegen is in 2012, tegenover een toename met 7,4% in 2011.

Ondanks de afgenomen stijging blijft de financiering van de geneeskundige verzorging met 21,3 miljard de belangrijkste uitgavenpost van de sociale zekerheid voor werknemers, ofwel 32,9% van de totale uitgaven.

Pensioenen

De financiering van de pensioenuitgaven voor werknemers bedroeg in 2012 20,9 miljard euro, een stijging met 7% ten opzichte van 2011.

De geneeskundige verzorging (32,9%) en pensioenen (31,2%) vertegenwoordigden samen bijna twee derde van de gefinancierde behoeften van het Globaal Beheer.

Werkloosheid

De stijging van de tewerkstelling, die was ingezet in 2009, nam einde 2011 en begin 2012 af, zowel qua arbeidsplaatsen als qua tewerkgestelde personen. Het tweede deel van 2012 was er zelfs sprake van een daling.

Die daling vertaalde zich in 2012 in een toegenomen financiering van de werkloosheid. De financiering van de werkloosheid bij de RVA nam toe met 2,84%, meer dan de 2,45% uit 2011.

Inkomsten: 67% uit bijdragen

De totale inkomsten van de sociale zekerheid voor werknemers waren met bijna 72 miljard euro 2,88% hoger dan in 2011. Daarvan was 67% afkomstig van zelf geïnde bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten. 33% bestond uit transfers, voornamelijk afkomstig van de federale overheid.

Hoewel de bijdrage-inkomsten jaar na jaar toenemen, neemt het aandeel van de bijdragen in de totale inkomsten af, ten voordele van de financiering door transfers (vooral uit de alternatieve financiering en de rijkstoelagen).

Meer informatie

Het volledige jaarverslag van de RSZ over 2012 is te lezen op www.rszjaarverslag.be