14 jul 2023 17:39

Uitgaven voor dringende geneeskundige hulpverlening

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met de vastlegging en vereffening van gefactureerde uitgaven voor dringende geneeskundige hulpverlening.

Momenteel worden vier profielen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening ingevuld via zelfstandigen of gedetacheerd personeel van ziekenhuizen op basis van meerjarige overheidsopdrachten.

Het gaat meer bepaald om de volgende functies :

  • medisch directeur binnen de 112-centra
  • adjunct medisch directeur binnen de 112-centra
  • verpleegkundige regulator binnen de 112-centra
  • expert incident crisismanagement voor het secretariaat van de Commissie en het Bureau van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

De overheidsopdrachten voor de invulling van deze functies zijn eind 2022 afgelopen. Om de permanentie van de dienstverlening binnen de dringende hulpverlening te verzekeren werden in de loop van 2022 nieuwe overheidsopdrachten gelanceerd.

Met oog op de continuïteit van de dienstverlening binnen de dringende geneeskundige hulpverlening, heeft de administratie gevraagd de prestaties door de gedetacheerden verder te zetten. De ministerraad stemt in met de vastlegging en vereffening van de in 2023 gefactureerde en nog te factureren bedragen voor deze prestaties, en dit tot aan de gunning van de nieuwe overheidsopdrachten.