18 dec 2018 11:14

Uitgebreide controlecampagne bij antiquairs en handelaars: meer dan 100 ivoren stukken in beslag genomen door de FOD Volksgezondheid

In 2018 heeft de milieu-inspectie van de FOD Volksgezondheid een dertigtal Belgische antiquairs en handelaars in ivoren stukken op hun wettigheid gecontroleerd. In totaal werden 152 stukken in beslag genomen of vrijwillig achtergelaten. Dit hoge cijfer toont aan dat deze controles noodzakelijk waren en moeten worden gehandhaafd.

In Europa wordt ivoor van olifanten strikt gereglementeerd door de CITES-wetgeving (die de handel in bedreigde soorten regelt) en mag het niet worden verkocht, behalve in deze specifieke gevallen:

  • bewerkte ivoren voorwerpen die voorzien zijn van een CITES-certificaat waaruit blijkt dat ze dateren van vóór 1984;
  • bewerkte voorwerpen van vóór 1947 die voorzien zijn van een bewijs van leeftijd;
  • gemarkeerde onbewerkte slagtanden die voorzien zijn van een CITES-certificaat.

Om na te gaan of de handelaars op de hoogte zijn van deze wetgeving en ze naleven, heeft de FOD Volksgezondheid in 2018 een grote controlecampagne georganiseerd. 34 antiquairs en 3 veilinghuizen werden geïnspecteerd, voornamelijk in Brussel, Antwerpen en Gent. De inspecteurs van de FOD Volksgezondheid bezochten ook vlooienmarkten en tweedehandswinkels. Zij hebben telkens de herkomst van het te koop aangeboden ivoor gecontroleerd, alsook het bewijs van leeftijd en/of de CITES-certificaten.

In totaal werden 23 PV’s van inbreuk en 12 PV’s van waarschuwing opgesteld. Tot nu toe zijn 152 stukken in beslag genomen of vrijwillig achtergelaten. Een veertigtal nog te onderzoeken stukken zouden ook in beslag kunnen worden genomen. De overtredende verkopers riskeren boetes van 208 tot 400.000 euro.

Deze strikte regels zijn ingevoerd om de handel in ivoor beter te controleren, en daardoor handel en stroperij te voorkomen om Afrikaanse olifanten te beschermen. Antiquairs hebben als deskundigen de plicht om zichzelf en hun klanten over de geldende wetgeving te informeren.

Meer info:

Heleen Vandenberghe, adjunct-woordvoerder van de FOD Volksgezondheid: 02 524 96 91 - 0486 12 67 98 - heleen.vandenberghe@gezondheid.belgie.be
Er is een persdossier over de handel in ivoor in België beschikbaar.

Deze inspectiecampagne draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling « Verantwoorde consumptie en productie » (SDG’s 12) en  « Leven op aarde » (SDG’s 15). Meer info op www.sdgs.be. De milieu-inspectie valt onder de bevoegdheid van de minister van Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem.