25 apr 2003 17:00

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

Het ontwerpbesluit heeft tot doel om de nieuwe wettelijke bepalingen inzake de arbeidsongevallen, integraal en gelijkwaardig toe te passen voor de zelfstandigen. Hiertoe wordt de bepaling (**) opgeheven die voorziet dat de uitkeringen geweigerd worden in gevallen van schade tengevolge van sportongevallen, wanneer de inrichter toegangsgeld ontvangt en de deelnemers onder om het even welke vorm een "bezoldiging" ontvangen. Een gelijkaardige bepaling werd opgeheven voor de werknemers. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971. (**) artikel 27, a), van het koninklijk besluit van 20 juli 1971.