02 aug 1996 17:00

Uitkoopaanbieding in de vennootschappen die een openbaar beroep op het
spaarwezen doen of hebben gedaan