27 sep 2022 10:40

Uitnodiging: inhuldiging van de Suzan Danielbrug

EEN NIEUWE RECHTSTREEKSE VERBINDING TUSSEN DE NOORDWIJK EN TOUR & TAXIS

Deze brug die uitsluitend is voorbehouden voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer, verbindt de Simon Bolivarlaan en de Picardstraat.

Afspraak op dinsdag 4 oktober om 17u om de opening van de brug te vieren in een gezellige en feestelijke sfeer.

OP HET PROGRAMMA:

 • 17u00: onthaal
 • 17u15: toespraken
  • Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Sociale integratie bevoegd voor Beliris
  • Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare werken
  • Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu
  • Philippe Close, burgemeester van Stad Brussel
  • Ans Persoons, schepen van Stedenbouw en Openbare ruimte
 • 17u35: inwijdingsceremonie
 • 18u30: einde

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen aan elien.deswaef@mobilit.fgov.be tegen 3 oktober.