16 mei 2017 14:34

UITNODIGING Internationale conferentie over sociale bescherming en werkgelegenheid SOCIEUX+

UITNODIGING
INTERNATIONALE CONFERENTIE OVER SOCIALE BESCHERMING EN WERKGELEGENHEID
Dinsdag 30 mei 2017 van 09.00u tot 17.00u
FOD Sociale Zekerheid - Pachecolaan 13  1000 Brussel – Zaal Pacheco
“SOCIEUX + Facilitating expertise on social protection, labour and employment - A boost for sustainable development. ”
 
Op 30 mei organiseert SOCIEUX+ (Expertisecentrum van de EU voor sociale bescherming en werkgelegenheid) samen met de FOD Sociale Zekerheid een conferentie over internationale samenwerking in de sociale bescherming. Het is tevens het lanceringsevenement van SOCIEUX+, een Europese projectgroep die is gehuisvest bij de FOD Sociale Zekerheid.  Zowel experten, journalisten als andere geïnteresseerden zijn welkom.


SOCIEUX+ is een dienst voor technische ondersteuning die werd opgericht op vraag van de Europese Commissie. Deze organisatie ondersteunt de capaciteiten van partnerlanden bij het ontwikkelen, beheren en opvolgen van een efficiënt, inclusief en duurzaam socialezekerheidssysteem en werkgelegenheidsbeleid.


SOCIEUX+ en de FOD Sociale Zekerheid organiseren op 30 mei een studiedag rond sociale bescherming en werkgelegenheid met beleidsmakers, officiële vertegenwoordigers en deskundigen van de partnerlanden en EU- lidstaten.


Zowel Minister van Sociale Zaken  Maggie De Block als Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo zullen actief aan het event deelnemen, net als de Europese Commissaris voor ontwikkelingssamenwerking en een vertegenwoordiger van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
De conferentie van 30 mei bouwt verder op de bevindingen van de Conferentie Sociale bescherming in de post-2015 VN Agenda.

 

Meer info:
U vindt meer informatie en het programma van deze conferentie op onze website: https://socialsecurity.belgium.be/nl/nieuws/30-mei-conferentie-socieux-12-05-2017

Gelieve vooraf uw aanwezigheid op de conferentie te bevestigen via dit inschrijvingsformulier (verplicht).

Contact:

Koen Vleminckx         | Expert sociale bescherming FOD Sociale Zekerheid
+ 32 (0)473 63 61 24    I  koen.vleminckx@minsoc.fed.be

Beatriz Juanes I Communications Officer SOCIEUX+
EU Expertise in Social Protection, Labour and Employment
+32 (0) 252 866 29          I bjuanes@socieux.eu

Persdienst FOD Sociale Zekerheid
+ 32 (0)473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be | @FODSZ