05 okt 2015 16:39

Uitnodiging persconferentie: voorstelling van het verslag 2015 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

 

 

Mevrouw, Mijnheer,

 

Ik heb de eer u uit te nodigen op de persconferentie die plaatsvindt op donderdag 8 oktober 2015 om 10u in de lokalen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (E. Blerotstraat, 1 te 1070 Brussel).

 

Het verslag 2015 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zal er voorgesteld worden, in aanwezigheid van Mijnheer Kris Peeters, Minister van Werk.

 

Het verslag van dit jaar is vooral gewijd aan de aanpassing van de arbeidstijd als een tegemoetkoming aan de wensen van ondernemingen en werknemers.

 

Hoogachtend,

 

Marcia De Wachter

Ondervoorzitster van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid