04 dec 2018 17:04

Uitnodiging studiedag “Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging" 12/12

De FOD Sociale Zekerheid nodigt u van harte uit op de studiedag 
“Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging"
op 12 december van 9u15 tot 17u00
Zaal Pacheco (FinanceTower)
Pachecolaan 13, 1000 Brussel
 
Op 12 december 2018 organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een studiedag met als titel 'Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging'. Aanleiding voor de studiedag is de vijftigste verjaardag van het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen ('Happy Independent's Year').

 

Ons model van sociale zekerheid is grotendeels op de arbeidsmarkt geënt. De twee zijn dan ook op een dynamische manier met elkaar verbonden. De FOD Sociale Zekerheid presenteert op de studiedag een stand van zaken van het socialezekerheidsstelsel van zelfstandigen. Daarnaast werden heel wat Belgische en buitenlandse experts uitgenodigd voor een debat over de toenemende moeilijkheid om arbeidsrelaties te kwalificeren, specifiek onder invloed van de platform- of deeleconomie. 

 

Praktische info

Bekijk het volledige programma van de studiedag (.pdf)

Tijd en plaats: 12 december in het Pacheco Center Brussel.

Ontvangst vanaf 8u15. De eerste lezing begint om 9u15.

 

Vooraf inschrijven is verplicht en kan t.e.m. vrijdag 7/12 met een mailtje naar Besoc.Event@minsoc.fed.be