13 jan 2004 18:20

Uitnodiging tweedaagse Ministerraad - Gembloux - 20040116/17

Deze tweedaagse Ministerraad, die volledig in het teken staat van de 8 hefbomen voor economische groei op lange termijn, gaat door op 16 en 17 januari 2004 in de versterkte Hoeve van Petit-Leez nabij Gembloux (plan in bijlage).

De Ministerraad zal telkens aanvangen om 10:00 uur en eindigen omstreeks 16:00-17:00.

Deze tweedaagse Ministerraad, die volledig in het teken staat van de 8 hefbomen voor economische groei op lange termijn, gaat door op 16 en 17 januari 2004 in de versterkte Hoeve van Petit-Leez nabij Gembloux (plan in bijlage). De Ministerraad zal telkens aanvangen om 10:00 uur en eindigen omstreeks 16:00-17:00.

Inhoudelijk: De Ministerraad vangt aan met een verslag van de Goeverneur van de Nationale Bank over de economische toestand en vooruitzichten en de perspectieven voor de arbeidsmarkt. Vervolgens zal de Ministerraad acht reeksen van maatregelen en hervormingen behandelen, die het moeten mogelijk maken de doelstelling van 200.000 nieuwe banen te bereiken. Het gaat zowel om concrete, punctuele maatregelen als diepgaande ingrepen voor de lange termijn, gekoppeld aan een kalender. Elk van de hefbomen, gegroepeerd rondom de thema's industire, handel, logistiek en mobiliteit, KMO, buitenlandse investeringen, onderzoek en ontwikkeling, arbeidsmarkt en concurrentiebeleid, bevat een reeks maatregelen en hervormingen ter stimulering van de Belgische economie. Naast deze acht hefbomen wordt onderzocht hoe strategisch belangrijke dossiers op efficiënte wijze doorheen de administratieve verplichtingen op de diverse beleidsniveaus kunnen worden geloodst. Praktisch: De beeldpers kan zowel op vrijdag 16.01 als zaterdag 17.01 de aankomst van de ministers (09:45u) als het begin der werkzaamheden ('tour de table' 10:00u) filmen. Er is ook een mogelijkheid voor het filmen bij het onderbreken van de werkzaamheden (voorzien omstreeks 12:30u). De beeldpers, schrijvende pers, alsook de radioverslaggevers zijn welkom op vrijdag vanaf 11:30u voor een korte toelichting van de Goeverneur bij het verslag van de NBB. Zowel op vrijdag als zaterdag is een persconferentie voorzien vanaf 16:00u, gevolgd door de mogelijkheid van individuele interviews. De persberichten zullen worden verspreid bij de aanvang van de persconferentie. In perszaal zijn geen vaste telefoonlijnen voorzien, wel is er netwerkdekking door de mobiele operatoren.