27 jun 2018 16:12

Uitnodiging voor de pers: “Wrap-up” evenement op hoog niveau van het nationaal debat over de koolstoftarifering in België

Een zogenaamde koolstofprijs wordt steeds ruimer erkend als een efficiënt instrument om de broeikasgasuitstoot te doen dalen, en kan bovendien tal van socio-economische opportuniteiten creëren.
 

Maar bij de invoering van zo’n koolstofprijs zijn de juiste modaliteiten wel van cruciaal belang.

Om die reden lanceerde de federale dienst Klimaatverandering (FOD Volksgezondheid), op initiatief van minister Marghem, begin 2017 een breed nationaal debat. Dit proces voorzag de consultatie van een groot aantal experten en belanghebbenden binnen België over de invoering van een koolstofprijs voor de sectoren die niet afgedekt worden door de Europese koolstofmarkt.

 

De resultaten van deze discussies zullen worden voorgesteld op 29 juni van 12u30 tot 17u in Hotel Bedford, Zuidstraat 135, 1000 Brussel

Sprekers zullen o.m. zijn:

• Mevr. Marie Christine Marghem, federaal Minister voor Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

• Dhr. Thomas Leysen, Belgisch ondernemer, voorzitter van KBC, Umicore en Mediahuis

• Dhr. Neeraj Prasat, vertegenwoordiger van de Wereldbank

 

Tevens zal over de implementatie van een koolstoftariferingsmechanisme in de Belgische non-ETS sectoren gediscussieerd worden door een panel bestaande uit vertegenwoordigers van de Belgische stakeholders (VBO, ABVV, Inter-Environnement Wallonie, AB-REOC en UCM).

 

Meer info: - www.klimaat.be/debat-koolstoftarifering - Inschrijving - Luc Dries – federale Dienst Klimaatverandering - 0473 338 340