30 aug 2002 17:00

Uitoefening van de tandheelkunde en de kinesitherapie in de andere landen van de EU

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, waardoor de beoefenaars van de tandheelkunde en de kinesitherapie, zelfs indien ze niet binnen de contingentering vallen, na hun erkenning tevens hun beroep kunnen uitoefenen in een andere Europese lidstaat.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, waardoor de beoefenaars van de tandheelkunde en de kinesitherapie, zelfs indien ze niet binnen de contingentering vallen, na hun erkenning tevens hun beroep kunnen uitoefenen in een andere Europese lidstaat.

Het voorontwerp maakt dat de contingentering enkel van toepassing zal zijn op de kinesisten met een erkend diploma én een speciale toestemming. 1. Het provinciaal viseren van de diploma's Dit viseren zal voor al de gezondheidsberoepen mettertijd worden gecentraliseerd en de informatie zal rechtsreeks worden gehaald bij de instellingen die de diploma's afleveren (universiteiten, hogescholen). Het voorontwerp creëert hiertoe een wettelijke basis. Het is de bedoeling dat hiermee het viseren van de diploma's efficiënter en correcter verloopt. Het gevolg hiervan is dat de werklast ter hoogte van de provinciale geneeskundige commissies aanzienlijk vermindert. De restbevoegdheden van de provinciale geneeskundige commissie worden ondergebracht in één paritair samengestelde Nationale Geneeskundige Commissie, zodat de 10 provinciale Geneeskundige commissies kunnen worden afgeschaft. Dit alles kadert mede in het proces van de administratieve vereenvoudiging. 2. De toegang tot het beroep voor tandartsen en kinesisten Naar analogie met de artsen zullen in de toekomst de tandartsen eveneens een bijzondere beroepstitel moeten verwerven om hun beroep uit te oefenen in het kader van de ziekte -en invaliditeitsverzekering (Riziv). Wat de kinesisten betreft, zal de uitoefening van het beroep in de toekomst afhankelijk blijven van het bekomen van een erkenning, maar zal de beroepsuitoefening in het kader van de ziekte -en invaliditeitsverzekering worden beperkt tot diegenen aan wie een speciale toestemming werd verleend. De federale overheid zal in een Ministerraad overlegd besluit de modaliteiten van de toekenning van deze speciale toestemming bepalen.