30 jan 2018 11:27

Uitreiking Student Award 2017 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. De winnaar ontvangt 1000 euro en een publicatie in het BTSZ.


Volgende werken werden dit jaar genomineerd omwille van de wetenschappelijke kwaliteiten, de actualiteitswaarde en de oorspronkelijke visie die er in ontwikkeld wordt:
Mattijs Vanmarcke, Sociaal statuut van vluchtelingen (.pdf), UGent;
Joy Schols, Non take-up van de inkomensgarantie voor ouderen. Visies en ervaringen van ambtelijk personeel betrokken bij de uitvoering en/of het beleid van de voorziening (.pdf), KU Leuven;
Ann-Sophie Jacquemyn, Wat is het effect van nieuwe sociale risico’s op de positie van de huidige klassieke sociale zekerheid in België, gelet op de evolutie van de sociale risico’s doorheen de geschiedenis? (.pdf), KU Leuven.


Op 29 januari mocht Joy Schols de prijs in ontvangst nemen van minister van Sociale Zaken Maggie De Block. De combinatie van de inkomensgarantie voor ouderen met de algemene problematiek van het niet opnemen van rechten verdient bijzondere aandacht in de strijd tegen armoede. Deze masterproef kan alvast een waardevolle bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat daarover. De tegenstelling tussen “niet-gebruik” en “onterecht/overmatig gebruik” (fraude) van bepaalde rechten blijft immers een heet hangijzer.
Joy Schols: “In het onderzoek wordt aangetoond dat, op basis van de visies en ervaringen van ambtelijk personeel, non take-up van de IGO bestaand maar beperkt is. Dit is in tegenstelling tot het veelvuldig onterecht gebruik van de uitkering. De oorzaken van non take-up van de IGO bevinden zich op het wet-, uitvoerings- en cliëntniveau. Voornamelijk de uitvoering van de middelentoets en de beperkte kennis van betrokkenen over de uitkering, zijn belangrijke aanleidingen voor non take-up.” 
Maggie De Block, minister van Sociale zaken: “Ik feliciteer van harte al deze getalenteerde masterstudenten. Hun beslissing om zich te specialiseren in de sociale zekerheid is geweldig, want de ideeën van jonge talenten geven een meerwaarde binnen dit beleidsdomein. “ 
De volledige teksten van de geselecteerde werken vind je ook op de pagina van het BTSZ op de website van de FOD Sociale Zekerheid.
Het BTSZ informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context. Een breed scala aan auteurs (academici, ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van sociale partners) brengen hierin hun werk onder de aandacht.

 

Contact

Persdienst FOD Sociale Zekerheid I +32 (0)473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be | @FODSZ