29 mrt 2024 16:57

Uitrol controle- en verificatiesysteem voor diamanten

De ministerraad keurt de opstart van restrictieve maatregelen tegen Russische diamanten goed en neemt akte van bijkomende behoeftes inzake personeel en werkingsmiddelen.

België legde in september 2023 een voorstel voor sancties tegen Russische diamanten voor aan de Europese Commissie en de G7-landen, waarvan de grote principes door de G7 werden overgenomen en door de EU opgenomen werden in het 12de sanctiepakket.

Voor de verdere uitvoering van deze sancties en het weren van Russiche diamanten uit de toeleveringsketen op de markten G7-landen en de Europese unie wordt een gezamenlijk controle- en verificatiesysteem uitgerold voor ruwe, geslepen en synthetische diamant.

De belangrijkste principes van dit systeem zijn:

  • de controle van oorsprong wordt door de creatie van een digitale identiteit van diamanten geregistreerd in een platform, beveiligd door blockchaintechnologie, en gekoppeld aan traceringstechnologie
  • de controles van de gedocumenteerde niet-Russische oorsprong van ruwe diamant zullen gebeuren via controlepunten die capaciteit en expertise hebben getoond bij het implementeren van de nodige controles en verificatie
  • een G7-certificaat zal een voorwaarde zijn voor kopers en fabrikanten om geslepen diamant te kunnen exporteren naar de G7-consumentenmarkten
  • België wordt een belangrijke rol toevertrouwd als controlepunt via het bestaande Diamond Office te Antwerpen, waar de douane en de FOD Economie reeds aanwezig zijn