13 jan 2006 16:00

Uitrusting voor geïntegreerde brigades Kongo

Verkoop van overtollig materiaal voor de oprichting van de geïntegreerde brigades in Kongo

Verkoop van overtollig materiaal voor de oprichting van de geïntegreerde brigades in Kongo

De Ministerraad ging akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de verkoop van materieel en uitrusting voor de oprichting van de geïntegreerde brigades van de strijdkrachten van de democratische republiek Kongo. De opdracht is een voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging. Het gaat om de verkoop van staat tot staat bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder publicatie. De verkoop kadert in het militair partnerschap met de democratische republiek Kongo. Het materiaal is bestemd voor negen nieuwe geïntegreerde brigades en bestaat vooral uit persoonlijke uitrusting, voertuigen en communicatiemateriaal. De inkomsten van de verkoop bedragen 3.067.200 euro. België neemt de kosten voor de organisatie van het transport van de depots tot in de zeehavens Matadi en Dar es Salaam voor zijn rekening. Het maritiem transport dat Kongo zal financieren, is geschat op 2.240.000 euro.