26 apr 2012 16:41

Uitstel van pensioen na 65 jaar voor statutairen in openbare diensten

Statutairen van de federale openbare diensten kunnen hun pensioen na 65 jaar uitstellen. Dat heeft de ministerraad beslist in navolging van het regeerakkoord*. 

Statutairen van de federale overheidsdiensten kunnen bij hun leidend ambtenaar een aanvraag indienen om hun pensioen na hun 65 jaar uit te stellen. De werkgever moet zijn beslissing motiveren. De toelating loopt een jaar, maar kan worden hernieuwd.

Een omzendbrief voor de openbare diensten zal de richtlijnen omschrijven zodat iedereen van de maatregel gebruik kan maken.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den Staat.