08 jun 2012 17:27

Uitstel van pensioen na 65 jaar voor statutairen in openbare diensten - tweede lezing

Statutairen van de federale openbare diensten kunnen hun pensioen na 65 jaar uitstellen. Dat heeft de ministerraad nu definitief beslist in navolging van het regeerakkoord*.  De ministerraad heeft ook kennis genomen van een ministerieel besluit en een omzendbrief voor de openbare diensten met precieze richtlijnen voor de maatregel, zodat iedereen ervan gebruik kan maken.

Statutairen van de federale overheidsdiensten kunnen bij hun leidend ambtenaar een aanvraag indienen om hun pensioen na hun 65 jaar uit te stellen. De werkgever moet zijn beslissing motiveren. De toelating loopt een jaar, maar kan worden hernieuwd. De ambtenaar moet zijn aanvraag ten laatste zes maanden voor de datum van zijn verjaardag bij zijn onmiddellijke hiërarchische meerdere indienen door middel van een officieel formulier. Bij een aanvraag tot hernieuwing na zijn 65 jaar moet de aanvraag ten laatste zes maanden voor het verlopen van de vorige verlenging worden ingediend. 
*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den Staat.