25 nov 2022 18:00

Uitvoering Europese verordeningen inzake bewijsverkrijging en kennisgeving van stukken in het kader van burgerlijke of handelszaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed dat de uitvoering regelt van twee Europese verordeningen inzake bewijsverkrijging en kennisgeving van stukken in burgerlijke of handelszaken.

Concreet heeft het voorontwerp van wet als doel om de volgende verordeningen uit te voeren en aan te vullen:

  • De Europese verordening 2020/1783 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken
  • De Europese verordening 2020/1784 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

Beide verordeningen zijn reeds van toepassing sinds 1 juli van dit jaar. Het gaat in beide gevallen om herzieningen van de voordien reeds bestaande Europese verordeningen 1206/2001 en 1393/2007. Deze herzieningen bouwen voort op de reeds bestaande praktijken tussen de EU-lidstaten, en proberen deze waar mogelijk te verbeteren en effici├źnter te laten verlopen.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.