01 dec 1995 16:00

UITVOERING FEDERAAL ACTIEPROGRAMMA DRUGPROBLEMATIEK: gebruik van metha
don, distributiecircuit van spuiten en sluiten van etablissementen met
druggebruik