09 feb 1996 16:00
Hoort bij Persbericht

UITVOERING FEDERAAL ACTIEPROGRAMMA DRUGPROBLEMATIEK: gebruik van verva
ngingsmiddelen en een alternatief distributiecircuit van spuiten