17 feb 2012 15:45

Uitvoering van de Europese verordening over het burgerinitiatief

Op 1 april 2012 treedt de Europese verordening over het burgerinitiatief in werking. De minsterraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet maatregelen genomen om de verordening* uit te voeren.

Burgers van de EU kunnen over een aangelegenheid waarvan ze vinden dat er een rechtshandeling van de EU nodig is, voor de verkiezingen van het EP, aan de Commissie vragen om een passend voorstel bij het parlement in te dienen.

De verzoeken die in aanmerking komen voor onderzoek door de Commissie, moeten ten minste een miljoen steunbetuigingen hebben,  uit ten minste zeven lidstaten (een vierde). 

De ministerraad wijst de minister van Binnenlandse Zaken aan als nationale verantwoordelijke om de overeenstemming van de systemen voor de online verzameling van steunbetuigingen te controleren en de steunbetuigingen te valideren. De minister staat ook in om de organisatoren van het burgerinitiatief certificaten te leveren. 

Hiervoor zal een procedure worden gevolgd die vergelijkbaar is met die voor de conformiteit van de elektronische kiessystemen. Die gebeurt namelijk via erkende instellingen die advies geven over de conformiteit van de systemen. 

* verordening 211/2011 van het Europees Parlement en de raad van de EU van 16 februari 2011.