24 mei 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Uitvoering van de werkkalender voor sectorale onderhandelingen in het
Openbaar Ambt