05 apr 2024 20:19

Uitvoering van de wet betreffende de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet van 20 oktober 2023 betreffende de oprichting en het beheer van de “Federal Learning Account”.

In het ontwerp wordt de openbare instantie aangeduid die de gegevens kan wijzigen of aanvullen die door een werkgever in de Federal Learning Account zijn ingeschreven of gecontroleerd. Dit geldt wanneer die werkgever er geen toegang meer toe heeft en kan enkel op verzoek van de geregistreerde persoon en met de nodige bewijsstukken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.