27 mrt 2015 17:14

Uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Op voorstel van eerste minister Charles Michel neemt de ministerraad akte van de nota over de Uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Het verdrag werd door België geratificeerd op 2 juli 2009. Sindsdien werd een eerste rapport ingediend en werden de vragen die het rapport bij het VN-Comité opriep besproken, wat resulteerde in een aantal opmerkingen en aanbevelingen waaraan België gevolg moet geven. 

Deze nota beoogt dan ook een eerste reeks van maatregelen voor te stellen voor de verdere implementatie van het verdrag op federaal niveau. Later zal een federaal actieplan "handistreaming" voorgelegd worden waarbij concrete acties voorgesteld zullen worden om de dimensie handicap in de verschillende beleidsdomeinen te integreren.