01 mrt 2019 17:07

Uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen uitvoert.

Het ontwerp brengt de verordeningsbepalingen van verschillende koninklijke besluiten, waarvan de wettelijke grondslag voortaan uitsluitend wordt gevormd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), samen in één tekst.

Het ontwerp omvat 9 boeken:

  • Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking
  • Consignatieprocedure en bestemming van de activa bij gerechtelijke ontbinding
  • Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking
  • Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor
  • De sociale balans
  • Het verslag van betalingen aan overheden
  • De besloten vennootschap en de naamloze vennootschap
  • De naamloze vennootschap
  • Diverse bepalingen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.