07 mrt 1997 16:00

Uitvoeringsbesluiten bij de tewerkstellingsakkoorden en de arbeidsher
verdeling in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.