20 okt 2016 13:37

Uitwisseling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en andere overheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de uitwisseling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en respectievelijk het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid van de Voedselketen (FAVV). 

De ontwerpen van koninklijk besluit sommen de gegevens op die tussen het FANC en het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en het FAVV worden uitgewisseld alsook de wijze waarop dit zal gebeuren, in het kader van de respectievelijke toezichts- en controleopdrachten.

De uitwisseling van informatie en gegevens tussen het FANC en de FOD Volksgezondheid is onder meer noodzakelijk voor een adequate opvolging van het “protocolakkoord medische beeldvorming”, met betrekking tot het register voor zware medische beeldapparatuur. De uitwisseling van informatie en gegevens met het FAVV is noodzakelijk wat betreft de
toepassingen van ioniserende stralingen bij de behandeling van voedingsmiddelen.

Conform art. 10bis §2 van de FANC-Wet is een koninklijk besluit noodzakelijk voor de rechtmatige gegevensuitwisseling tussen de inspectiediensten van het FANC en de andere overheidsdiensten. 

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitwisseling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Federaal Agentschap voor voedselveiligheid van de voedselketen