22 mrt 2019 16:55

Uitzondering op de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen bij de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Gelijke Kansen Kris Peeters akte van een ontwerp van ministerieel besluit dat een uitzondering toekent op de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de samenstelling van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap. Er werd daarnaast een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorzitters en leden van deze commissie benoemt.

De wet bepaalt dat ten hoogste twee derde van de leden van een orgaan met adviserende bevoegdheid tot hetzelfde geslacht mag behoren. De ministerraad mag echter een uitzondering toekennen aan de organen die zich niet aan deze bepaling kunnen houden. De Commissie Adviesorganen verleent een positief en gemotiveerd advies omtrent de aanvraag tot afwijking voor de Raad voor de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap.

Deze uitzondering is één jaar geldig vanaf de publicatiedatum van het ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad. Het wordt op dezelfde dag gepubliceerd als het koninklijk benoemingsbesluit.