03 okt 2003 17:00

Uitzonderlijke steun aan Burundi

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gegeven om een uitzonderlijke financiële steun te verlenen voor de betaling van drie maanden netto-loon van de staatsambtenaren van de Republiek van Burundi.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gegeven om een uitzonderlijke financiële steun te verlenen voor de betaling van drie maanden netto-loon van de staatsambtenaren van de Republiek van Burundi.

De overgangsregering in Burundi heeft momenteel te kampen met een tekort in de schatkist dat slechts verholpen kan worden mits aanzienlijke steun vanwege zijn belangrijkste donoren. Het gaat om een bedrag van 6,18 miljard Burundese frank (hetzij 5 miljoen euro). Deze steun moet bijdragen tot het bewaren van de sociale vrede in een sector die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het land. Teneinde enige controle op deze operatie te behouden, zal de Belgische samenwerking deze salarissen gespreid uitbetalen, één maand op twee, en niet gedurende 3 opeenvolgende maanden, zodat een externe audit tussen elke operatie kan worden uitgevoerd en eventuele problemen kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd. Deze operatie zal grotendeels vergemakkelijkt worden door het feit dat elke ambtenaar houder moet zijn van een bankrekening. DGOS zal via een expertise-overeenkomst de Belgische Technische Coöperatie (BTC) belasten met de opvolging van de hele operatie.