15 nov 2022 15:03

Uniek bezoek aan de gerenoveerde gevangenis van Namen

Op dinsdag 15 november 2022 organiseerden de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie een uniek bezoek aan de gevangenis van Namen waar onlangs de tweede en laatste fase van de renovatie werd afgerond. Deze betrof twee cellenvleugels, de psychiatrische vleugel en het panoptisch centrum.

Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie, en Mathieu Michel, Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen, kregen een rondleiding in de gevangenis en bezochten hierbij ook de laatst gerenoveerde vleugel, die vanaf december 2022 opnieuw gedetineerden zal huisvesten.

Om de werking van de gevangenis niet in het gedrang te brengen, werd het project in fases georganiseerd, gespreid over 5 jaar. Het project kostte ongeveer 16,5 miljoen euro in totaal.

“Een succesvolle terugkeer naar de maatschappij begint bij deftige infrastructuur. Als we willen dat gedetineerden hun leven beteren en zich goed re-integreren in de maatschappij, dan moeten we hen in de eerste plaats een menswaardige omgeving aanreiken. Deze grondige restauratie zorgt ervoor dat gedetineerden niet meer in uitgeleefde en troosteloze omgeving hun straf moeten uitzitten. Het past volledig in onze filosofie van een menselijke en zinvolle detentie”, aldus Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee.

“In gans België is het herstel van gevangenissen aan de gang! Met een budget van 16,5 miljoen euro is de gevangenis van Namen nu voorzien van vier totaal vernieuwde cellenvleugels en een grootschalige energetische renovatie. De uitgevoerde werken zullen de werkomstandigheden voor het gevangenispersoneel verbeteren, en ook de leefomstandigheden voor de gedetineerden en de geïnterneerden in de psychiatrische vleugel in het bijzonder. Deze renovatie is volledig in lijn met mijn vastgoedstrategie voor de gevangenisinfrastructuur, die een drievoudige doelstelling heeft: tegen 2030 een einde maken aan de overbevolking in de gevangenissen, onmiddellijk de werk- en leefomstandigheden verbeteren en het recidivepercentage verlagen”, zegt Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy, met de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister.

“De Regie der Gebouwen investeert voortdurend in het verbeteren en moderniseren van de gevangenisinfrastructuur. Dit gebeurt door de bouw van nieuwe gevangenissen, zoals deze van Haren die onlangs in gebruik werd genomen, en de toekomstige gevangenissen van Verviers, Vresse-Sur-Semois en Dendermonde. Daarnaast worden oude gevangenissen grondig gerenoveerd, zoals die van Ieper of deze in Namen. En niet te vergeten zijn er de verschillende punctuele investeringen in oude gebouwen zoals in Bergen, Doornik en Jamioulx”, aldus Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen.

Grondige renovatie van de cellen

De vier cellenvleugels van de gevangenis werden volledig vernieuwd:

  • Alle deur- en raamopeningen in de cellen werden vergroot en voorzien van nieuw binnen- en buitenschrijnwerk.
  • Alle technische installaties werden volledig vernieuwd: verwarming, elektriciteit, sanitaire voorzieningen, ventilatie, communicatie en beveiliging.
  • De muren en de plafonds werden gerenoveerd en bedekt met een laag epoxyverf om schade door vandalisme te beperken en de reiniging te vergemakkelijken.
  • De vloer werd opnieuw betegeld en het meubilair van de cellen werd vervangen door nieuwe vaste metalen meubels.
  • Er werden twee nieuwe polyvalente lokalen gecreëerd.

Het panoptisch centrum, van waaruit de vier detentievleugels zichtbaar zijn, werd ook gerenoveerd. De elektrische installatie werd vernieuwd, de muren werden herschilderd, de roosters werden vervangen en de uitrustingen in de controlekamer kregen een upgrade.

De psychiatrische vleugel onderging op haar beurt verschillende opfrissingswerken: schilderwerken, vervanging van deuren en ramen om te beantwoorden aan de behoeften van Justitie, vervanging van de technische installaties (sanitair, verwarming, elektriciteit) en een nieuw beveiligingssysteem.

Energieverbeteringen

De Regie der Gebouwen heeft alle ramen vervangen van de cellenvleugels. Die zijn nu voorzien van dubbele beglazing die beantwoorden aan de huidige isolatienormen.

Overal werd ledverlichting geplaatst. De verlichting in de hallen en de gangen kunnen bediend worden vanuit de controlepost. ‘s Nachts wordt de verlichting ook beperkt uit besparingsoverwegingen.

Tot slot werd er een regenwatertank geplaatst en aangesloten op de wasplaats, die volledig gerenoveerd werd tijdens fase 1.

Betere toegankelijkheid

Er werden een douche en een cel voor personen met beperkte mobiliteit ingericht in vleugels B en D, en ook in de psychiatrische vleugel.

In vleugel B werd een lift geïnstalleerd om de toegang tot de 1ste verdieping te vergemakkelijken.

De voormalige galerijen werden afgebroken en vervangen door bredere gangen voor een gemakkelijkere doorgang van de karren en een vlottere organisatie van de voedselbedeling.

Tot slot werd er tussen vleugel D en de binnenplaats ervan een toegangshelling voor personen met een beperkte mobiliteit voorzien.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Bezettende dienst: FOD Justitie

Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen

Fase 1 (vleugels B en D)

Aannemer: SM Louis Duchêne-BPC

Duur van de werken: mei 2017 - mei 2019

Kostprijs van de werken: ongeveer € 7.000.000, incl. btw

Fase 2 (vleugels A en C, psychiatrische vleugel en panoptisch centrum)

Aannemer: Duchêne NV

Geschatte duur van de werken: mei 2020 - mei 2022

Kostprijs van de werken: ongeveer 9.500.000 €, incl. btw

 

Meer info op onze website