21 feb 2003 16:00

UNITA

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot opheffing van het koninklijk besluit (*) betreffende de beperkende maatregelen tegen de "União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA)".

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot opheffing van het koninklijk besluit (*) betreffende de beperkende maatregelen tegen de "União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA)".

De maatregelen van bevriezing van het kapitaal en de andere financiële middelen, in het bijzonder de tegoeden toebehorend aan UNITA als organisatie, aan zijn verantwoordelijken of aan de volwassen leden van hun naaste familie worden onverwijld opgeheven. De Europese verordening, die in werking is getreden op 30 januari 2003, van toepassing met ingang van 20 december 2002, datum van het Gemeenschappelijke Standpunt, is bindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke Lidstaat. Het ontwerp van koninklijk besluit komt aan deze noodzaak tegemoet. (*) van 10 augustus 1998. Dit ontwerp heeft tot doel de toepassing in het Belgisch recht van de resolutie 1448 aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 9 december 2002, die op dezelfde dag in werking getreden is, en van de Verordening (EG) nr. 146/2003 van de Raad van 27 januari 2003 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1705/98 inzake de onderbreking van bepaalde economische betrekkingen met Angola, in verband met de activiteiten van de "União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA)".