14 jan 2005 16:00

Universiteit Gent

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) aanvult, tot vaststelling van de lijst van de staatsgoederen die bij de Universiteit Gent horen en die naar de Vlaamse Gemeenschap worden overgedragen.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) aanvult, tot vaststelling van de lijst van de staatsgoederen die bij de Universiteit Gent horen en die naar de Vlaamse Gemeenschap worden overgedragen.

De Ministerraad keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit (**) opheft, tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar het Vlaamse Gewest, van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van het voormalig Rijksinstituut voor Grondmechanica in Gent. Deze ontwerpen hebben als doel de verkeerdelijke en onvolledige overdracht van sommige goederen van de Universiteit Gent naar het Vlaamse Gewest recht te zetten. Het gaat om goederen gelegen in Zwijnaarde een een gebouw in Gent. Ze dienden aan de Vlaamse Gemeenschap te worden overgedragen, niet aan het Vlaamse Gewest. (*) van 15 februari 1999. (**) van 30 juni 1996.