18 sep 2009 12:38

Universiteit Gent

Overdracht van de staatsgoederen die bij de Universiteit Gent horen naar de Vlaamse Gemeenschap

Overdracht van de staatsgoederen die bij de Universiteit Gent horen naar de Vlaamse Gemeenschap

Op voorstel van eerste minister Herman Van Rompuy en op vraag van de Vlaamse minister van Onderwijs heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) met de lijst van staatsgoederen die bij de Universiteit Gent horen en die naar de Vlaamse Gemeenschap worden overgedragen. De lijst bevat ook de roerende goederen. Ze werd aangevuld door het koninklijk besluit van 18 januari 2005.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van staatsgoederen bij de Universiteit Gent die naar de Vlaamse Gemeenschap worden overgedragen.