13 feb 2004 16:00

UNO-waarnemingsopdrachten

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad akte van de buitenlandse operaties 2003. Hij werd tevens op de hoogte gebracht van een mogelijke verlenging van bepaalde UNO-waarnemingsopdrachten, die ten gepaste tijde aan de Ministerraad zullen worden voorgelegd.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad akte van de buitenlandse operaties 2003. Hij werd tevens op de hoogte gebracht van een mogelijke verlenging van bepaalde UNO-waarnemingsopdrachten, die ten gepaste tijde aan de Ministerraad zullen worden voorgelegd.

Deze UNO-opdrachten worden verlengd voor een periode van één jaar: - UNTSO (United Nations Truce Supervision Operation): aan deze opdracht nemen zes Belgische officieren deel; - UNMOGIP (United Nations Military Observers Group to India and Pakistan): aan deze opdracht nemen twee Belgische officieren deel.