16 jun 2015 13:42

Update financieringsplan 2015

De Schatkist verhoogt haar doelstelling voor EMTN/Schuldscheine-uitgiften tot 5,00 miljard euro.
De bruto financieringsbehoeften van 39,90 miljard euro die de Schatkist in haar financieringsplan van 2015 had aangenomen worden grotendeels bevestigd, en zouden nu 40,38 miljard euro belopen. Zowel het netto te financieren saldo als de terugbetalingen van leningen in 2015 en de prefinanciering van 2016 ondergaan slechts marginale wijzigingen.
De Schatkist blijft ook bij haar voornemen om in 2015 voor 32,50 miljard euro aan OLO’s uit te geven. Er werd tot nu toe 18,85 miljard euro aan OLO’s uitgegeven. Het resterende bedrag zal via de vijf resterende aanbestedingen opgehaald worden, of nog door middel van een syndicatie van een nieuwe OLO die eventueel in de plaats kan komen van een aanbesteding.
De doelstelling om 3,00 miljard euro uit te geven door middel van Euro Medium Term Notes en Schuldscheine werd reeds gehaald, en de Schatkist verhoogt de doelstelling dan ook tot 5,00 miljard euro. De Schatkist verwacht dat de vraag naar leningen in deviezen en naar inflatiegebonden effecten onder dit programma zal aanhouden.
Als gevolg daarvan zou de schuld op korte termijn minder stijgen dan initieel voorzien. Het bedrag van in omloop zijnde Schatkistcertificaten zou met 1,00 miljard euro stijgen op jaarbasis.

De Schatkist verhoogt haar doelstelling voor EMTN/Schuldscheine-uitgiften tot 5,00 miljard euro.

De bruto financieringsbehoeften van 39,90 miljard euro die de Schatkist in haar financieringsplan van 2015 had aangenomen worden grotendeels bevestigd, en zouden nu 40,38 miljard euro belopen. Zowel het netto te financieren saldo als de terugbetalingen van leningen in 2015 en de prefinanciering van 2016 ondergaan slechts marginale wijzigingen.

De Schatkist blijft ook bij haar voornemen om in 2015 voor 32,50 miljard euro aan OLO’s uit te geven. Er werd tot nu toe 18,85 miljard euro aan OLO’s uitgegeven. Het resterende bedrag zal via de vijf resterende aanbestedingen opgehaald worden, of nog door middel van een syndicatie van een nieuwe OLO die eventueel in de plaats kan komen van een aanbesteding.

De doelstelling om 3,00 miljard euro uit te geven door middel van Euro Medium Term Notes en Schuldscheine werd reeds gehaald, en de Schatkist verhoogt de doelstelling dan ook tot 5,00 miljard euro. De Schatkist verwacht dat de vraag naar leningen in deviezen en naar inflatiegebonden effecten onder dit programma zal aanhouden.

Als gevolg daarvan zou de schuld op korte termijn minder stijgen dan initieel voorzien. Het bedrag van in omloop zijnde Schatkistcertificaten zou met 1,00 miljard euro stijgen op jaarbasis.