04 sep 2023 13:25

Update van de bruto financieringsbehoeften en van het financieringsplan van 4 september 2023

De bruto financieringsbehoeften van 2023 worden verminderd met 2,0 miljard euro tot 49,07 miljard euro, en dit vooral als gevolg van een nieuwe en lagere inschatting van de prefinanciering van 2024.

Het federaal Agentschap van de Schuld verwacht nu om voor 0,30 miljard euro OLO’s terug te kopen die in 2024 zouden vervallen, in plaats van voor 2,09 miljard euro, en dit als gevolg van de hoge prijzen van deze OLO’s. Daarnaast zullen de andere financieringsbehoeften 0,10 miljard euro bedragen, in plaats van 0,31 miljard euro.

In termen van financiering vermindert het Agentschap de geplande uitgifte van OLO’s in 2023 met 2,90 miljard euro, tot 42,10 miljard euro. De mogelijkheid om tot 2,0 miljard euro uit te even onder het EMTN-programma wordt voorlopig behouden.

De geplande uitgifte van Staatsbons op de middellange en lange termijn, van dewelke het Agentschap er al 0,39 miljard euro uitgegeven heeft, wordt opwaarts herzien tot 0,90 miljard euro.

Een nieuwe uitgifte van een 1-jarige Staatsbon in december 2023 behoort tot de mogelijkheden, maar werd niet vermeld in deze update. As gevolg van het grote succes van de uitgifte van dit product (21,90 miljard euro) zal het uitstaande bedrag van Schatkistcertificaten over 2023 dalen met 13,46 miljard euro, in plaats van te stijgen met 1,0 miljard euro zoals eerder verwacht. De netto-wijziging in andere schulden op korte termijn en financiële activa zal -4,37 miljard euro bedragen. De kasoverschotten van de Schatkist zouden structureel met ongeveer 9,0 miljard euro stijgen.

 

Gedetailleerde informatie over de verdere uitgiften in 2023:

 

1)     Met betrekking tot instrumenten op korte termijn, ter aanvulling van de maatregelen die vorige vrijdag werden aangekondigd

- Het Schatkistcertificaat met vervaldag 7 november 2024 zal niet aangeboden worden in de aanbestedingen van 7 november 2023 en van 12 december 2023.
- Tot aan het einde van het jaar zal de heropening van het 6-maands Schatkistcertificaat niet plaatsvinden. Dit betekent dat het Schatkistcertificaat met vervaldag 9 mei 2024 niet zal aangeboden worden op 31 oktober 2023.
- Tenslotte zullen de aanbestedingen van 10 oktober 2023 en van 12 december 2023, wanneer de heropening van het 3-maandscertificaat gepland was, geschrapt worden.

De gewijzigde aanbestedingskalender van de Schatkistcertificaten staat op de website van het Agentschap.

 
 

2)       Met betrekking tot instrumenten op lange termijn

Het totale bedrag van uitgiften in instrumenten op lange termijn zal verminderd worden van 47,25 miljard euro tot 45,00 miljard euro.

De OLO-aanbesteding van 20 november 2023 zal geschrapt worden.

Het Agentschap zal de twee laatste mogelijke uitgiften via de ORI in 2023 behouden.

 

 

Bijlage: Update van de bruto financieringsbehoeften en het financieringsplan van 2023