20 jul 2023 18:32

Update van de voorwaarden voor vastgoedbemiddelingsovereenkomsten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden voor vastgoedbemiddelingsovereenkomsten moderniseert.

In het koninklijk besluit van 12 januari 2007 werden de modaliteiten betreffende bepaalde bedingen in de vastgoedbemiddelingsovereenkomsten vastgelegd. Het legt enerzijds de minimale voorwaarden vast die in een bemiddelingsovereenkomst moeten staan en verbiedt anderzijds een reeks bedingen.

Sinds 2007 zijn zowel de Europese als de Belgische wetgevingskaders aanzienlijk geëvolueerd. Die veranderingen zorgen ervoor dat een update van dit uitvoeringsbesluit noodzakelijk was.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.