27 sep 2002 17:00

Upgrade van het informaticasysteem van de federale politie

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een contract (*) voor het leveren van een upgrade van het centrale informaticasysteem van de federale politie.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een contract (*) voor het leveren van een upgrade van het centrale informaticasysteem van de federale politie.

Dit contract wordt, via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, afgesloten met de firma Fujitsu Siemens Computers voor een bedrag dat op 1.760.924 euro, exclusief BTW, wordt geraamd. Het in werking stellen van de geïntegreerde politie vereist bijkomende hulpmiddelen op het niveau van de centrale informatica van de federale politie. Deze upgrade moet het mogelijk maken om een Centraal Wapenregister te creëren als uitbreiding van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). (*) contract nummer DMA 2002 R3 650