06 dec 2002 16:00

Vakbondspremie

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Overeenkomstig het intersectoraal akkoord 2001-2002 voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in een verhoging van de vakbondspremie tot 74 euro per jaar en een verhoging van de administratieve werkingskosten tot 2 euro per syndicale premie, te betalen voor elk van de referentiejaren vanaf 1 januari 2001. Als gevolg van deze verhoging van de vakbondspremie wordt de bijdrage die door de besturen gestort wordt verhoogd. Deze bijdrage wordt op 43,06 euro per jaar en per personeelslid gebracht. (*) tot wijziging van de koninklijke besluiten van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b) en 4, 2, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, en van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.