09 jul 2004 17:00

VALSEMUNTERIJ

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd aangaande de erkenning van het beginsel van herhaling inzake valsemunterij.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd aangaande de erkenning van het beginsel van herhaling inzake valsemunterij.

Dit voorontwerp past het strafrecht aan het kaderbesluit van de Europese Raad (*) aan, tot wijziging van het kaderbesluit (**) tot versterking van de bescherming tegen valsemunterij door middel van strafrechtelijke en andere sancties met het oog op het in omloop brengen van de euro. Het voorontwerp heeft als doel de erkenning als herhaling mogelijk te maken van veroordelingen wegens valsemunterij uitgesproken door een andere lidstaat van de Europese Unie. Het wordt aan de Raad van State voorgelegd voor advies binnen een termijn van dertig dagen. (*) van 6 december 2001 (**) 2000/383/JBZ