20 nov 2013 16:29

Vandaag herdenkt ook België de Transgender Remembrance Day, door het lanceren van verschillende initiatieven

Brussel, 20.11.2013 – Zoals overal ter wereld herdenkt ook België vandaag, 20 november, op ‘Transgender Remembrance Day’, alle transgenders die vermoord werden omwille van hun genderidentiteit of  expressie.  Ook België telt tal van dergelijke transgender slachtoffers van discriminatie en geweld. Uit een onderzoek van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid blijkt zelfs dat tot 80% van de ondervraagde transgenders in het recente verleden publiekelijk werden geconfronteerd met verbaal en/of fysiek geweld[1]. 

Hoeveel transgenders zijn er in België?

Van 1993 tot 30 juni 2013 registreerde het Rijksregister 676 wijzigingen van geslacht. In één derde van de gevallen betrof het een transitie van vrouw naar man, in twee derde van man naar vrouw. Het aantal transgenders wordt evenwel tot 100 à 150 keer hoger geschat. De strenge voorwaarden in de huidige wetgeving weerhouden veel transgenders ervan om hun officieel geslacht in overeenstemming te brengen met hun sociaal geslacht.

 

De interfederale actieplannen ter bestrijding van homofoob en transfoob geweld en homofobe en transfobe discriminatie, gecoördineerd door Minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet, voorzien reeds, binnen het luik transgender, in een uitgebreide reeks maatregelen. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, die de uitvoering van deze actieplannen opvolgt, juicht het ware politieke engagement toe, zowel op het federale niveau, als bij de gemeenschappen en gewesten.

In dat kader lanceert de federale politie vandaag nog een nieuwe maatregel. Het gaat om een campagne om op een correcte en betere manier te leren omgaan met transgenders binnen en buiten hun organisatie.  Telkens weer bleek immers dat transgender personen die in contact kwamen met de politie zich vaak verkeerd begrepen, veroordeeld of slecht behandeld voelden. Politiebeambtenaren gaven aan dat ze niet goed wisten hoe ze met deze specifieke doelgroep moesten omgaan. Een interne informatie- en sensibiliseringscampagne wordt vandaag gelanceerd.

 

Ook op wetgevend vlak zet men zich in om hiaten en discriminaties weg te werken. Zo slaan  federaal minister voor gelijke kansen, Joëlle Milquet, en minister voor justitie, Annemie Turtelboom, de handen in elkaar en voorzien een uitbreiding van de genderwet, om zo alle transgender personen tegen discriminatie te beschermen. Momenteel worden namelijk enkel transseksuele personen beschermd door de genderwet – dat wil zeggen: personen die een geslachtsveranderende behandeling hebben ondergaan, die ermee bezig zijn, of die van plan zijn dit te doen. Een belangrijke groep van transgender personen – zoals travestieten, interseksuelen, of andere gendervariante personen - blijft dus tot op heden onbeschermd door de huidige wetgeving. De groep transgender personen is immers veel ruimer dan enkel zij die hun lichaam willen laten aanpassen en juridisch op grond van geslachtsverandering of transseksualiteit bescherming genieten. Een wetsontwerp om de bescherming tegen discriminatie in de genderwet naar alle transgender personen uit te breiden, ligt op de regeringstafel.


Daarnaast houden beide ministers de wet transseksualiteit tegen het licht. Een noodzakelijke oefening, gezien de medische voorwaarden die momenteel worden gesteld strijdig zijn met de mensenrechten.  Momenteel vereist de wetgeving immers dat bij een geslachtswijziging onder andere dat de betrokkene onomkeerbaar gesteriliseerd is. De beslissing hierover zou kunnen  overgelaten worden aan arts en patiënt, in het belang van het welzijn van de patiënt, zonder dat hier juridische gevolgen aan worden gekoppeld.

 

Uit een rechtsvergelijkende studie, die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vandaag publiceert, blijkt ook dat lang niet alle landen medische ingrepen vereisen. De studie geeft bovendien inzicht in hoe andere landen hun wetgeving rond transseksualiteit aangepast hebben. De ministers zullen dan ook rekening houden met deze studie bij het aanpassen van de wetgeving transseksualiteit.


[1] J. MOTMANS, P. MEIER & G T’SJOEN, Geweld op basis van transgendrisme. (Eerste tussentijdse rapport van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid UA in opdracht van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen), Antwerpen, 2013.

 

Meer info:
Onderzoeksrapport; Visietekst IGVM; Actieplannen: http://igvm-iefh.belgium.be
Yogyakartaprincipes: http://www.yogyakartaprinciples.org
Resolutie Senaat i.v.m. Yogyakarta, parlementaire stukken 5-1847/1-2: www.senate.be

 

Contact
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen:
Elodie Debrumetz (communicatieverantwoordelijke)
Tel.: 02/233 49 47
GSM: 0497/ 23 67 67
elodie.debrumetz@iefh.belgique.be

 

Hildegard Van Hove
Tel.: 02/233 41 71
GSM: 0476/94 26 75
hildegard.vanhove@igvm.belgie.be


Kabinet minister Joëlle Milquet:
Ingrid Van Daele (Nederlandstalige pers)
ingrid.vandaele@ibz.fgov.be
0470 32 02 62

 

Dorothée Klein (Franstalige pers)
dorothee.klein@ibz.fgov.be 
0478 87 20 53

 

Kabinet minister Annemie Turtelboom
Margaux Donckier
margaux.donckier@just.fgov.be
0478 32 47 97